لیست فایل ها - صفحه 2

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص

گزارش کار‌آموزی کارگاه ریخته گری 34 ص - ‏دانشگاه آزاد اسلامی ‏واحد نیشابور ‏عنوان : ‏فهرست مطالب ‏عنوان صفحه ‏مقدمه ‏6 ‏آشنایی با کارگا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS ايمني درانتقال 51 ص

گزارش کاراموزی ترانسفور ماتور قدرت گازي GIS ايمني درانتقال 51 ص - 1 ‏جمهوري اسلامي ايران ‏وزارت نيرو ‏نام شركت : ‏شركت برق منطقه اي خراسان ‏گ...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کاراموزی تعاونی

گزارش کاراموزی تعاونی - 1 ‏پيشگفتار ‏اينجانب ‏آزاده زارعي نژاد ‏ ‏پروژه كارآموزي خود را در ‏شركت تعاوني ‏روستايي‏ استان فارس‏ گذراندم . ‏این پرو...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص

گزارش کارآموزی کامپیوتر 42 ص - ‏دانشگاه آزاد اسلامی واحد شیروان ‏آموزشکده عالی سماء ‏گزارش کارآموزی ‏فرم خلاصه اطلاعات کارآموزی ‏ ‏نام ونام‏ ‏خا...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص

گزارش کارآموزی پراید GTX 104 ص - 1 ‏عنوان: شماره صفحه ‏پیشگفتار....................................................................................

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی البرز 94 ص

گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی البرز 94 ص - 2 ‏گزارش کارآموزی در کارگاه سیم پیچی البرز ‏مقدمه : ‏بنام خدا . این گزارش کار بر اساس آموخته ها و...

قیمت : رایگان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی سیم پیچی

گزارش کارآموزی سیم پیچی - 1 ‏فهرست....‏...........................................................................................1 ‏تاریخچه نت....

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص

گزارش کارآموزی کارخانه کمپوت وکنسرورضوی 19 ص - ‏گزارش كارآموزي ‏(كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوي) ‏مقدمه: ‏كارخانه كمپوت و كنسرو ممتاز رضوي زير...

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

گزارش کارآموزی نیروگاه نکا 70 ص

گزارش کارآموزی نیروگاه نکا 70 ص - ‏پيشگفتار ‏مطالبي كه در اين گزارش بيان شده گوشه‏‌‏اي بسيار كوچك از قسمتهاي مختلف نيروگاه عظيم نكاء مي‏‌‏باشد....

قیمت : 8,000 تومان

توضیحات بیشتر دریافت فایل

1 - 2 - 3 - 4 - 5 - 6 - 7 - 8 - 9 - 10قبلی · بعدی